radiowz2

W piątek podczas podejmowania interwencji została naruszona nietykalność cielesna jednego z naszych funkcjonariuszy. Przypadkowy przechodzień zaczął używać słów nieprzyzwoitych oraz utrudniał wykonywanie czynności patrolowi. Mężczyzna nie chciał okazać dokumentów, podczas próby ujęcia niespodziewanie zaatakował funkcjonariusza, czym doprowadził do naruszenia jego nietykalności cielesnej. Sprawę przekazano Policji, która prowadzi dalsze czynności w sprawie.

W tym miejscu przypominamy, że strażnicy straży gminnych (miejskich) na podstawie art. 23 Ustawy o strażach gminnych w związku z wykonywaniem czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Szczególną ochronę prawną oraz odpowiedzialność karną funkcjonariuszy publicznych reguluje Kodeks karny:

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego:           
Art. 222. § 1
Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego:             
Art. 223. § 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  
§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Znieważenie funkcjonariusza publicznego:       
Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.    
§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.           
§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...