1 

Nadszedł sezon grzewczy. W naszym mieście można zauważyć większe zadymienie spowodowane paleniem w piecach. Nasi funkcjonariusze prowadzą akcję "Gliwice chcą oddychać" związaną  z  uświadamianiem mieszkańców o szkodliwości palenia odpadów komunalnych. Działania polegają na informowaniu społeczeństwa o szkodliwym działaniu substancji, które wydzielają się podczas spalania śmieci w gospodarstwach domowych i przedostają się do atmosfery. W ramach akcji prowadzimy rozmowy z mieszkańcami posesji prywatnych, rozdawane są ulotki informacyjne. Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan czystości powietrza w okolicy zapraszamy na stronę systemu monitoringu jakości powietrza http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Od września przeprowadzonych zostało  543 kontroli przydomowych palenisk. Przyjęliśmy 492  zgłoszenia mieszkańców dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Podczas kontroli ujawniliśmy 77 nieprawidłowości.
Jakie kary nam grożą?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...