sienkiewicza

Coraz więcej mieszkańców naszego miasta zwraca uwagę na kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Liczba zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów od początku bieżącego roku to 1388. W wyniku naszych działań unieruchomionych  zostało 310 pojazdów za pomocą urządzenia blokującego koła a 43 pojazdy zostały usunięte na koszt właściciela. Mieszkańcy skarżą się zwłaszcza na pojazdy blokujące wjazdy i  wyjazd do posesji oraz szczególnie utrudniające ruch i  zagrażające jego bezpieczeństwu. W takiej sytuacji pojazd może zostać usunięty na koszt właściciela.

Zgodnie z art. 130a. ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z  drogi między innymi w następujących przypadkach:

-pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

-pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej;

-pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

-nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

-przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.

Natomiast w myśl  art.130 a ust. 8 Prawo o ruchu drogowym:

- pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w  przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu

 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...