zbiornik

Nasi strażnicy w okresie wzmożonych mrozów regularnie prowadzą profilaktyczne kontrole dzikich akwenów wodnych, sprawdzając czy na ich powierzchni nie przebywają żadne osoby. Każdego roku nie brakuje ryzykantów wchodzących na lód powstały na zbiornikach wodnych. Taka praktyka bywa bardzo zdradliwa i w wielu przypadkach kończy się tragicznie, co znajduje odbicie w statystykach ofiar zimowych utonięć. Pamiętajmy, że nigdy nie jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić grubości lodu i stwierdzić czy tafla nas utrzyma, dlatego lepiej nie ryzykujmy własnym bezpieczeństwem.

Należy pamiętać, że wejście na dzikie lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Natomiast dorośli pozwalający wejść na zbiornik osobom, za które są odpowiedzialni, w razie wypadku popełniają przestępstwo z art. 160 Kodeksu karnego: 
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przypominamy, że na terenie naszego miasta znajduje się kilka sztucznych lodowisk, na których można bezpiecznie się poślizgać.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...