bar 23678 640

Pierwsze półrocze 2019 roku za nami. To czas, w którym podsumowaliśmy działania naszej jednostki na rzecz społeczności lokalnej i możemy podzielić się z Państwem danymi statystycznymi dotyczącym liczby najczęściej wpływających do nas zgłoszeń naszych mieszkańców.

Porównując liczbę zgłoszeń, które kierują Państwo do nas, liczba ta w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku wzrosła o 761 zgłoszeń, to jest  było 4800, a w tym roku 5561.

Zdecydowana większość dotyczyła spraw porządkowych,  między innymi zanieczyszczania powietrza, czyli spalania odpadów odnotowaliśmy ich aż 793.

Nie zabrakło zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu, a było ich 359 -  najwięcej ze Śródmieścia. Nadmierne spożywanie alkoholu nierzadko kończy się sytuacją, kiedy osoby znajdują się w  bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia swojego lub innych. Na  238 przeprowadzonych interwencji 47 osób doprowadzonych zostało do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę dzięki, której możemy podjąć skuteczne działania na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...