udaremnili-kradzie W dniu 23.02.2015 r. około godz. 14 00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące osób­ postronnych przebywających w pustostanie przy...
w-dniu-26022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 26.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
parkuj-w-miejscu-wyznaczonym Kierowcy w swojej bezsilności sami robią zdjęcia tzw. mistrzom parkowania i wysyłają do naszej jednostki z prośbą o umieszczenie ich w naszej...
w-dniu-25022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 25.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-24022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 24.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
may-nie-znaczy-e-niegrony W dniu 23.02.2015 r. około godz. 19 00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące pogryzienia kobiety przez psa na ul. Dziewanny. Wysłany...
w-dniu-24022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 23.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
wjazd-na-rynek W dniu 20.02.2015 r. około godz. 9 10 operator obsługujący monitoring zauważył, jak dwa samochody wjechały na płytę gliwickiego Rynku nie stosując się...
dziaania-w-rejonie-rynku W dniu 21.02.2015 r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji w godz. 16-24 prowadzili działania w rejonie Rynku pod kątem niedopuszczania do zakłóceń...
w-dniu-20-23022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 20-22.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-19022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 19.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-18022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 18.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
spalanie-mieci Funkcjonariusze Wydziału Dzielnicowych gliwickiej Straży Miejskiej w ramach prowadzonej akcji „Gliwice chcą oddychać” spotykają się z mieszkańcami w...
w-dniu-17022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 17.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
co-zrobi-gdy-pojazd-jest-usunity   W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy pojazd nie został usunięty na parking strzeżony....
ukrywa-si-w-pustostanie W dniu 14.02.2015 r. około godz. 17 10 patrol interwencyjny Straży Miejskiej podczas kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne na ul....
w-dniu-06022015-r-dyurny- Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 16.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
kierowa W dniu 13.02.2015 r. około godz. 9 15 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby, chodzącej pomiędzy jadącymi samochodami na...
nielegalne-automaty Dzielnicowi Straży Miejskiej podczas kontroli porządków w rejonie osiedla Kopernik w Gliwicach ujawnili nowo powstały lokal z automatami do gier...
w-dniu-13-15022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 13-15.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
pomogli-zagubionej-pani W dniu 11.02.2015 r. około godz. 9 00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące zagubionej kobiety w rejonie Placu Piastów. Wysłany na...
tusty-czwartek  Polski Czerwony Krzyż oddział w Gliwicach wspólnie ze Strażą Miejską osłodził dzień osobom bezdomnym dostarczając pączki z okazji tłustego...
ferie Podczas tegorocznych ferii zimowych funkcjonariusze Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Gliwicach w ramach prowadzonych...
w-dniu-12022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 12.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-11022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 11.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
bezpieczna-gliwiczanka 9 lutego 2015 r. o godz. 19 30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35 rozpoczęły się zajęcia z samoobrony...
w-dniu-09022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 10.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
nietrzewa-matka W dniu 06.02.2015 r. dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwej kobiety, które znajduje się na przystanku autobusowym przy ul....
w-dniu-09022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 09.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-06-08022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 06-08.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-05022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 05.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-04022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 04.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
kradzie-z-budowy W dniu 03.02.2015 r. około godz. 8 00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny wynoszącego elementy metalowe z prowadzonej...
w-dniu-03022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 03.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
bezpieczne-ferie W związku z rozpoczynającymi się feriami przypadającymi w terminie od 02.02.2015 r. do 15.02.2015 r. Straż Miejska w Gliwicach prowadzi działania mające...
mistrzowie-stycznia „Złota dziesiątka” styczniowych mistrzów parkowania, tym razem przedstawiamy kierowców parkujących w bramach wjazdowych oraz na przejściach dla...
w-dniu-02022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 02.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-3001-01022015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 30.01-01.02.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer...
w-dniu-29012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 29.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
nietrzewi W 2014 r. dyżurny Straży Miejskiej przyjął 992 zgłoszenia dotyczących osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia w miejscu...
atak-padaczki W dniu 28.01.2015 r. około godz. 11 20 podczas kontroli prawidłowości parkowania w rejonie centrum patrol Straży Miejskiej został zatrzymany przez...
w-dniu-28012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 28.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
poar-sadzy-w-koninie W dniu 27.01.2015 r. dyżurny Straży Miejskiej około godz. 14 00 otrzymał zgłoszenie dotyczące dużego zadymieniu terenu w rejonie ul. Bernardyńskiej, na...
w-dniu-27012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 27.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
opady-niegu Zwięk­szone opady śniegu spo­wo­do­wały wzrost inter­wen­cji  doty­czą­cych nieodśnieżonych chod­ni­ków oraz oblo­dzo­nych jezdni. Właściciele...
w-dniu-26012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 26.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
kurs-samoobrony-dla-gliwiczanek Już po raz osiemnasty Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Straż Miejska organizują bezpłatny kurs samoobrony dla gliwiczanek. Przedsięwzięcie jest...
z-ekologi-za-pan-brat W dniu 23 stycznia w Gimnazjum nr 10 im. Ignacego Jana Paderewskiego odbyła się impreza EKO SENIOR 50 + zorganizowana przez Szkolny Klub Ekologiczny...
w-dniu-23-25012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 23-25.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
nietrzewy-wjecha-w-latarni W dniu 22.01.2015 r. około godz. 17.30 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące przekrzywionej latarni ulicznej przy ul. Andersa na...
uciekali-kradzionym-pojazdem W dniu 21.01.2015 r. patrol zmotoryzowany dzielnicowych Straży Miejskiej około godz. 13.20 podczas kontroli ładu i porządku publicznego w rejonie...
w-dniu-22012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 22.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-21012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 21.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
dyurny Dyżurny Straży Miejskiej w Gliwicach pełni dyżur przez całą dobę i jest dostępny dla mieszkańców pod bezpłatnym numerem telefonu 986. W 2014 r. dyżurny...
w-dniu-20012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 20.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
bezpieczne-ferie-zimowe Funkcjonariusze Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej gliwickiej jednostki Straży Miejskiej prowadzą w przedszkolach i szkołach prelekcje...
w-dniu-19012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 19.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
marsz-ycia W 70 rocznicę tragicznych wydarzeń ulicami Gliwic ruszył Marsz Życia upamiętniający ofiary hitlerowskich obozów koncentracyjnych. W dniach pomiędzy 17...
w-dniu-16-18012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 16-18.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-15012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 15.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-14012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 14.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-13012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 13.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-12012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 12.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-09-11012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniach 09-11.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
szczliwy-powrot-do-domu   W sobotę 10 stycznia 2015 r. około godziny 13:00 dyżurny Straży Miejskiej w Gliwicach otrzymał zgłoszenie dotyczące zdezorientowanej osoby...
nietypowa-asysta W dniu 09.01.2015 r. około godz. 9:00 patrol Straży Miejskiej udzielał asysty pracownikom administracji ROM-3 przy ul. Mikołowskiej w związku z...
w-dniu-08012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 08.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
niefortunny-upadek W dniu 04.01.2015 r. około godz. 12 patrol zmotoryzowany Straży Miejskiej podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych w rejonie ul. Liliowej...
w-dniu-07012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 07.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-05-06012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 05-06.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-02-04012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 02-04.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
mistrzowie-parkowania-grudzie Parkowanie na chodniku, powierzchni wyłączonej z ruchu, a przede wszystkim  blokowanie wyjazdu z garażu, posesji to częste zgłoszenia, które...
o-wos-od-tragedii W dniu 27.12.2014 r. około godz. 12 00 patrol Straży Miejskiej podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych ujawnił na ul. Nadrzecznej pożar...
w-dniu-01012015-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 01.01.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-29-31122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 29-31.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-24-28122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 24-28.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
zagin-szczeniak  W wigilijny wieczór mała czteromiesięczna suczka uciekła z ogrodu przy ulicy Elsnera w Żernikach. Piesek ubrane miał czerwone szelki z kolorowymi...
w-dniu-23122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 23.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
odzyskaa-telefon W dniu 22.12.2014 r. około godz. 13 50 patrol pieszy Straży Miejskiej wracając do jednostki zauważył na murku przy ul. Andersa pozostawiony telefon...
w-dniu-23122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 22.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
skopa-samochod W dniu 20.12.2014 r. około godz. 21 40 patrol Straży Miejskiej podczas kontroli otoczenia lokali gastronomicznych celem niedopuszczenia do zakłóceń ładu...
w-dniu-19-21122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 19-21.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
zrobi-prezent-matce W dniu 16.12.2014 r. dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące ujętej na ul. Piastowskiej przez pracowników MZUK osoby, która...
w-dniu-18122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 18.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-17122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 17.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
akcja-choinka Strażnicy rozpoczynają działania, podczas których, funkcjonariusze będą sprawdzać na gliwickich targowiskach źródła pochodzenia sprzedawanych choinek....
w-dniu-16122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 16.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
kontrole-targowisk Nadszedł czas  zakupów ryb na Święta Bożego Narodzenia, w tym żywych karpi, trudno sobie wyobrazić, że na stole wigilijnym w tym okresie nie będzie...
pamitajmy-o-bezdomnych Chociaż aura panująca za oknami w ostatnich dniach sprawia, że trudno uwierzyć w zbliżającą się kalendarzową zimę, należy pamiętać, że nadchodzi...
zagin-pies W dniu 12.12.2014 r. zaginął piesek, suczka Sara. Jest to owczarek niemiecki, ma 13 miesięcy, czerwoną obroże z żółtym identyfikatorem. Piesek ma plamkę...
w-dniu-15122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 15.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
szlachetna-paczka-2014-r Straż Miejska w Gliwicach, już po raz kolejny włączyła się do udziału w akcji Szlachetnej Paczki. Podczas XIV finału strażnicy udostępnili swoje...
w-dniu-12-14122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 12-14.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
wspolnie-pomomy-ukaszkowi  Straż Miejska w Gliwicach wraz z organizatorami serdecznie zaprasza na:KIERMASZ ŚWIĄTECZNY DLA ŁUKASZKAZ ZABAWAMI I WARSZTATAMI DLA DZIECI I...
w-dniu-11122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 11.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
odblaskowy-pieszy Jesień i zima to okres szczególnie niebezpieczny dla pieszych uczestników ruchu drogowego. Szybko zapadający zmrok i zła widoczność sprzyjają...
bezpieczny-sylwester Okres świąteczno-noworoczny to czas, podczas którego wykorzystywane są różnego rodzaju środki pirotechniczne takie jak: petardy i fajerwerki....
w-dniu-10122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 10.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...
w-dniu-09122014-r-dyurny-sm-przyj-nastpujce-zgoszenia Liczba zgło­szeń przy­ję­tych w dniu 09.12.2014 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach na bez­płatny numer alar­mowy 986: Ogólna...


Zgłoś interwencję

zima3.1

smieci11

palenie1

psiaakcja

 

liscie1

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejStrona Urzędu Miasta Gliwicecentrum Ratownictwa GliwiceRatownictwo MedyczneStraż PożarnaPolicja