Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Nie pal liści!

Strefa wolna od dymu

Akcja zima

Psia akcja

Śmieci

Gorąca pułapka

29.06.2015 r. dyżurny SM przyjął następujące zgłoszenia:

Liczba zgło­szeń przy­ję­tych 29.06.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach: Ogólna liczba zgło­szeń 51 - , w tym: 1) inter­wen­cje porząd­kowe  - 31 zanie­czysz­cza­nie miej­sca publicz­nego - 10 spo­ży­wa­nie alko­holu w miej­scach obję­tych zaka­zem - 6 martwe/ranne/dzikie zwierzę – 4 osoba nie­trzeźwa - 2 pies bez nadzoru - 2 gałęzie do wycięcia - 2 osoba żebrząca - 1 zagrożenie życia - 1 ...

Czytaj więcej »
Weekend w Gliwicach

W miniony weekend funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 175 interwencji na terenie Gliwic wobec osób niestosujących się do obowiązujących norm prawnych. Najwięcej podjętych interwencji dotyczyło spożywania napojów alkoholowych przez osoby w miejscach objętych zakazem, parkowaniem za znakiem zakazu zatrzymywania się oraz zanieczyszczania miejsca publicznego. Wykroczenia porządkowe: Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem – 63 Zanieczyszczenie miejsca publicznego – 16 Usiłowanie ...

Czytaj więcej »
Pies zamknięty w samochodzie

W ostatnim tygodniu Strażnicy Miejscy  w ramach akcji „Gorąca pułapka” podjęli dwie interwencje dotyczące psów, które zostały zamknięte w samochodzie przez swoich właścicieli. 24.06.2015 r. około godz. 10:40 patrol Straży Miejskiej z polecenia dyżurnego udał się na ul. Poligonową w Gliwicach, gdzie w samochodzie w pobliżu ogródków działkowych miał być zamknięty pies. Na miejscu fakt potwierdzono, obok pojazdu na ogródkach działkowych prace porządkowe wykonywał właściciel czworon ...

Czytaj więcej »
26-28.06.2015 r. dyżurny SM przyjął następujące zgłoszenia:

Liczba zgło­szeń przy­ję­tych 26-28.06.2015 r. przez dyżur­nego Straży Miej­skiej w Gli­wi­cach: Ogólna liczba zgło­szeń 119 - , w tym: 1) inter­wen­cje porząd­kowe  - 78 spo­ży­wa­nie alko­holu w miej­scach obję­tych zaka­zem - 28 osoba nie­trzeźwa - 12 zanie­czysz­cza­nie miej­sca publicz­nego - 10 osoba żebrząca - 5 martwe/ranne/dzikie zwierzę - 3 pies bez nadzoru - 3 zakłócanie ładu i porządku publicznego ...

Czytaj więcej »

 
Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55
Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186